Nieuws

ZLTO betrekt gemeenten en omgevingsdiensten bij integrale aanpak

Gepubliceerd op
5 november 2021

Met een opkomst van 65 deelnemers kan ZLTO terugzien op een succesvol verlopen webinar ‘Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij’.

Het webinar op 22 september was gericht op het informeren en een dialoog met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten en gemeentes. Ton van korven (ZLTO) ging samen met Nico Ogink van Wageningen Livestock Research en Fred Stouthart van omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant in op de mogelijkheden van een integrale aanpak in de vergunningverlening op basis van real time monitoring, doelvoorschriften en bedrijfsmanagement, met als uitgangspunt: de ondernemer aan het stuur. De webinar diende dit doel dichterbij te brengen door onderzoekers en betrokken overheden te informeren en dialoog mogelijk te maken over de benodigde ontwikkelingen.

Een vervolgsessie, waarbij samen met agrarisch ondernemers dieper op het centrale onderwerp zal worden ingegaan, staat op de planning. 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

(Bron foto: Integraal Aanpakken )