Open dag

Open Dag Precisiebemestingscooperatie Rijnland - Webinar en machineshow

Op 21 september organiseert precisiebemesting coöperatie Rijnland een webinar en machineshow over precisiebemesting met circulaire meststoffen: waarom en hoe?

Organisator Precisiebemestingscooperatie Rijnland in samenwerking met POP3 demoprojecten Precisiebemesting Zuid-Holland en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Datum

di 21 september 2021 11:00 tot 16:00

Locatie Wassenaar

Programma

Webinar over 'Waarom' 11:00-12:30

  • Openingswoord. Derk Boswijk CDA, met oa de blauwdruk van de afrekenbare stoffenbalans
  • Precisiebemesting, cruciale schakel tussen veehouderij en open teelten. Een overzicht van het laaghangend fruit in de emissieloze landbouw. De aanpak van Kennis Center voor Groene Groei toegelicht door Wim de Hoop.
  • Blauwdruk van een Afrekenbare StoffenBalans. De benodigde metingen die de precisielandbouw op kan leveren belicht. Tamme van der Wal Bioscope & Herre Bartlema Stichting NCOK. Meten is weten, hoeksteen van de ASB. Rudy Rabbinge, oud-hoogleraar WUR en lid Commissie Remkes
  • Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en emissiereductie Lydia Wijbeng
  • Rondetafelgesprek olv moderator Noud Janssen Agrivaknet. Bart v.Ree De Heus/ Rutgher Steenbeek Countus/Wim de Hoop POP3 Zd H/Mdw LNV

Demomiddag 14:00-16:00 over 'Hoe'

Machineshow en demovelden met circulaire NH4-meststoffen, fundament van het 7de Actieplan nitraatrichtlijn. Opening door Herre Bartlema Stichting NCOK www.smartfertilization.org

Aanmelden via een E-mail naar : blc@precisiebemester.nl

Voor meer informatie, zie de website.