Nieuws

#InDeSpotlight: Gerard Migchels

Gepubliceerd op
29 april 2021

In de rubriek #InDeSpotlight lichten we een van de onderzoekers van het programma Integraal Aanpakken uit. Vandaag is het de beurt aan WUR-onderzoeker Gerard Migchels.

Gerard Migchels is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het liefst knoopt deze wetenschapper onderzoek, overheid en praktijk aan elkaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij betrokken is bij het Netwerk Praktijkbedrijven. "Ik kies graag voor een generalistische aanpak om verbindingen te leggen", zegt hij. "Dat betekent kijken naar onderwerpen als biodiversiteit, natuurinclusieve kringlooplandbouw, de energietransitie, een duurzame melkveesector en precisielandbouw." Samenwerken zit in Gerards DNA: “Kennis is mooi, maar die kennis en kunde inzetten om samen impact te maken is nog mooier."