Kringlooplandbouw

In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren volgens principes van kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Het is een duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes.

    Binnen de zoekbox hieronder kun je zoeken met trefwoorden naar informatiebronnen (artikel, publicaties, rapporten) over kringlooplandbouw:

    Thema's

    Op welk thema wilt je inspirerende verhalen lezen?

    De thema's volgen uit de doelen in de LNV visie 'waardevol en verbonden' (2018) en het Realisatieplan LNV visie 'op weg met nieuw perspectief'f (2019)