Ik wil kennis delen

Ken je informatie- of kennisbronnen die nog niet ontsloten worden op Groen Kennisnet? Bijvoorbeeld leermateriaal, video’s, presentaties, rapporten of vakbladartikelen... En vind je dat deze kennisbronnen beschikbaar moeten zijn in Groen Kennisnet? Controleer dan of deze bronnen gedeeld mogen worden en vraag ons dan deze kennisbronnen op te nemen en vindbaar te maken in Groen Kennisnet.

We hoeven hier niet uit te leggen dat kennis belangrijk is en dat kennis delen daarom moet. Actuele kennisbronnen voor voedsel en groen zijn van vitaal belang voor de vernieuwing van groen onderwijs. Groen Kennisnet maakt het mogelijk dat programma’s en projecten in groen onderwijs en onderzoek, bedrijven en het ministerie van LNV hun kennis delen. Docenten en studenten hebben hierdoor gratis toegang tot o.a. vakbladartikelen, rapporten, presentaties, video’s en leermiddelen.

Auteursrechten

De bronnen die jij aanbiedt om te delen in Groen Kennisnet moeten natuurlijk voldoen aan de voorwaarde dat makers/eigenaren van deze bronnen het goed vinden dat deze bronnen publiek beschikbaar zijn. Voor zelfgeproduceerd leermateriaal is dat natuurlijk geen probleem, voor leermateriaal dat is gemaakt door collega-docenten of andere informatiebronnen, moet uit het materiaal blijken dat je dit publiek mag delen. Als dat niet duidelijk is, kun je toestemming vragen aan de makers.

Voorbeelden: wat mag wel/niet

  • Een op internet gepubliceerde lesbrief
  • Een artikel uit de krant of een vakblad
  • Een foto uit een website

Lees hier meer over in ons Infoblad en in de Kennisnet-publicatie 'Auteursrecht en Internet: wat mogen scholen wel en niet'.

Aanvraag indienen

Lees ons Infoblad en ga naar het online formulier om een informatie- of kennisbron aan te bieden. Als je een online document aanbiedt, vul je het internetadres in op het formulier. Vervolgens verstuur je het met een klik op de verzendknop. Gaat het om een los document? Dan geef je dat aan op het formulier. Je verzendt het formulier met een klik op de verzendknop en verstuurt het document vervolgens via e-mail naar docupublishing@gmail.com. Geef daarbij in de onderwerpregel van je e-mailbericht aan: 'ik wil kennis delen'.

De redactie van Groen Kennisnet controleert op basis van jouw informatie nog eens extra of de bron openbaar beschikbaar mag zijn en bericht je daarover. Vervolgens wordt de bron opgenomen in de collectie van Groen Kennisnet.