Dossier

Zeewier

Nieuwe vormen van voedsel uit de zee, kweek van algen, zeewieren, vis en schaal- en schelpdieren is één van de vijf speerpunten van de Europese Blauwe Groei Agenda.
Nederland voegt daar de mogelijkheden van zilte teelt aan toe.

Op dit moment wordt bijna 70% van het voedsel uit zee dat we in Europa eten geïmporteerd. De kweek van vis, schaal- en schelpdieren en “zilte en zeegroenten” leveren in Europa 20 procent van het voedsel uit de zee en zijn goed voor 85.000 banen. Sinds 2000 is er weinig groei in deze sectoren in Europa, tegen een groei van bijna 7% wereldwijd. De Europese Commissie zet via het Gemeenschappelijk Visserij Beleid in op een sterke ontwikkeling van de kweek van duurzaam voedsel uit de zee. Duurzame kweek van voedsel uit de zee is nodig, omdat traditionele visserij alleen niet in de groeiende vraag naar voedsel uit de zee kan voorzien. Kweek van voedsel uit de zee kan ook bijdragen aan het verminderen van de druk op de wilde visbestanden.

De open zee en de kuststreken bieden mogelijkheden voor duurzaam voedsel uit de Noordzee.