Dossier

Projecten Productschap Tuinbouw

Het onderzoek dat door Productschap Tuinbouw is gefinancierd heeft veel kennis opgeleverd voor de diverse sectoren. Deze kennis is vastgelegd in ruim 3000 publicaties die opgenomen zijn in de collectie van Groen Kennisnet. Dit dossier biedt de mogelijkheid om deze publicaties per sector en per thema te bekijken.

Publicaties per sector

Bloembollen Fruit Paddenstoelen
Bloemen Glasgroenten Vollegrondsgroenten
Bomen Hoveniers Alle publicaties

Publicaties per thema


Bron foto: Thinkstock

Plantgezondheid

Het PT Programma Plantgezondheid investeerde vanuit drie pijlers: Plantgezondheid (weerbare teeltsystemen en robuuste weerbare gewassen), Fytosanitair (een gezond en schoon product) en Water, bodem en bemesting.

Alle publicaties uit onderzoeksprojecten met als thema Plantgezondheid zijn hier te vinden.

Bron foto: Thinkstock

Energie en CO2

De tuinbouwsector investeerde via Productschap Tuinbouw in projecten om het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 sterk te reduceren. Alle publicaties uit onderzoeksprojecten met als thema Energie en CO2 zijn hier te vinden.

Bron foto: Thinkstock

MVO en Biobased Economy

Ambitie van het programma Biobased Economy is om rond 2020 het grootste deel van het plantaardig restmateriaal tot waarde te brengen en tenminste 10 nieuwe product-marktcombinaties tot stand te hebben gebracht op basis van waardevolle plantstoffen. Via het Productschap Tuinbouw financierde de Nederlandse tuinbouw verschillende projecten om deze ambities te realiseren. Alle publicaties met als thema MVO en Biobased Economy zijn hier te vinden.

Foto: H. van Loon (VHL)

Groen en Welbevinden

Groen en Welbevinden gaat over groene oplossingen voor een betere woon-, werk- en leefomgeving. Met het Programma Groen en Welbevinden wil het Productschap de groenwaarden verankeren in de maatschappij. Het Productschap ziet dit als middel om te zorgen voor nieuwe afzetmarkten van bomen, bloemen, (tuin)planten en bloembollen. Het brengt werkgelegenheid voor hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.

Alle publicaties met als thema Groen en Welbevinden zijn hier te vinden.

Laatste wijziging van dit dossier:

23 maart 2017

Bron foto's: Thinkstock