Dossier

Plantaardige eiwitbronnen

Om de groeiende wereldbevolking op onze beperkte landbouwgrond van eten te kunnen voorzien, zal een eiwittransitie moeten plaatsvinden. Eiwittransitie is het minder consumeren van dierlijke eiwitten en het meer consumeren van plantaardige eiwitten. In dit dossier staat uitleg over de soorten plantaardig eiwit, de productie en de toepassingen.

De plantaardige eiwitten die geschikt zijn voor humane consumptie, kun je onder verdelen in drie groepen: established, emerging en upcoming. Deze groepen geven de mate waarin de eiwitbron is ontwikkeld voor toepassing in voeding. Daarnaast kun je eiwitten indelen in een eiwitpyramide. Onderaan de pyramide staan de eiwitten en reststromen voor gebruik in huisdieren voedsel. Hoe hoger de functionaliteit van het eiwit, hoe hoger het eiwit in de pyramide komt en uiteindelijk geschikt is voor humane consumptie. De top van de pyramide wordt gevormd door eiwitten die toegepast worden in baby- of sportvoeding. Fred van de Velde legt in zijn artikel in Voedingsindustrie van april 2018 ook het belang van plantaardige eiwitten voor een toekomstbestendige voedselvoorziening uit.