Dossier

Kennis op Maat-dagen

Het programma Kennis-op-maat (KOM) heeft als doel dat bestaande kennis uit onderzoek en praktijk omgezet wordt in relevante informatie voor MKB-ers die leidt tot concrete handelingsperspectieven. Daarnaast draagt het programma bij aan het up todate houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Om projectdeelnemers inzicht te geven in de voortgang van de Kennis op Maat-projecten, worden regelmati KoM-dagen georganiseerd. In dit dossier vind je presentaties van die dagen.

Eerste rapportagedag Kennis op Maat 14 januari 2020

Tijdens de eerste dag waren er 45 deelnemers. Op het programma stonden presentaties van een tiental projecten.