Dossier

Functionele Agrobiodiversiteit


De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – in een woord biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De soorten binnen een systeem kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Regenwormen en micro-organismen kunnen de bodemstructuur verbeteren, bijen zorgen voor bevruchting van planten en zweefvliegen kunnen de ontwikkeling van luizen onderdrukken.

De natuurlijke soortenrijkdom in agrarische systemen, agrobiodiversiteit, kun je benutten voor meer duurzame teeltsystemen. Je kunt die functionele agrobiodiversiteit versterken door de inzaai van bloemrijke akkerranden, door een ander maaibeheer van slootkanten of verbetering van het bodemleven. In dit dossier vind je kennis en informatie over functionele agrobiodiversiteit.