Dossier

Bemesting in de boomkwekerij

Efficiënt bemesten levert niet alleen voordeel op voor het milieu, maar bespaart ook geld. De gebruiksnormen voor bemesting in de boomkwekerij hebben consequenties voor de bedrijfsvoering en vragen om goede keuzes ten aanzien van organische stofbemesting, stikstof- en fosfaatbemesting.

De stikstofgebruiksnormen voor de boomkwekerij zijn relatief laag. Hierdoor is het voor de kwekers noodzaak om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de toegestane stikstofgebruiksruimte. De fosfaatnorm is sinds 2010 afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Dit maakt dat er ook zorgvuldig met de beschikbare fosfaatruimte moet worden omgegaan. Op deze wijze kan worden voldaan aan de kwaliteitseisen voor grond- en oppervlaktewater.