Dossier

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is al sinds de jaren `70 een begrip in Nederland. Destijds ging het vooral om de bescherming van natuur en landschap op en rondom het boerenbedrijf. In de loop der jaren is er echter veel veranderd rondom de spelregels en doelstellingen van agrarisch natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer houdt in dat er in en rondom de agrarische bedrijfsvoering maatregelen worden getroffen voor het behoud of verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van maatregelen om de leefomgeving van flora en fauna te verbeteren.