Dossier

Aziatische boktor

Aziatische boktorren komen oorspronkelijk voor in China en Korea. Deze insecten veroorzaken veel schade aan loofbomen. Door toenemend handelsverkeer neemt het risico toe dat de kever zich hier gaat vestigen.

Wanneer de torren zich eenmaal gevestigd hebben, is het zeer moeilijk om ze uit te roeien. De laatste jaren is Anoplophora chinensis meerdere malen bij importen aangetroffen. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azië geïmporteerde boompjes. Het is ook mogelijk dat deze boktorren meekomen met houten verpakkingsmaterialen. Er is veel aan gelegen dat de torren zich niet in Europa vestigen.