Dossier

Teelthandleidingen

Elk gewas heeft zijn eigen kenmerken en stelt zijn eigen eisen. In de teelthandleiding wordt de kennis over de teelt van een gewas bijeengebracht.

Tarwe  foto: Silo
Tarwe foto: Silo

Teelthandleidingen per sector

Teelthandleiding geven veel informatie over een gewas. Denk aan groei en ontwikkeling, grond, rassen, zaaien, planten, oogstplanning, bemesting, onkruidbestrijding, ziekten, plagen, wildschade, opbrengst, oogst, afleveren en economie.
Bladvlekken, foto: PPO
Bladvlekken, foto: PPO

Ziekten en plagen

Informatie over ziekten en plagen is belangrijk. Een heel gewas kan verloren gaan als een ziekte niet bestreden wordt. Daarom worden in een teelthandleiding de belangrijke ziekten van een gewas beschreven. Zo kan de ziekte worden voorkómen, of tijdig worden herkend en bestreden.

Gewassen, foto: CGN
Gewassen, foto: CGN

Toekomst

Nog steeds wordt er veel gewasonderzoek gedaan. Inzichten kunnen veranderen en er worden nieuwe rassen gekweekt. Kortom kennis verandert en er komt steeds informatie bij. Teelthandleidingen moeten daarom regelmatig aangepast worden. Internet is daar een goed medium voor. Zo is de meest recente informatie steeds bij de hand.

Laatste wijziging aan dit dossier:

24 maart 2017