Dossier

Insecten in Food & Feed

Insecten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de food en feed. In dit dossier vind je een overzicht van wat er allemaal kan met insecten voor menselijke en dierlijke consumptie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan