Dossier

Veranderend eetpatroon

De trends in voedselland volgen elkaar in snel tempo op. Gezond, duurzaam, natuurlijk, gemak, out of home en fairtrade zijn enkele trenditems die we in media dagelijks kunnen ervaren. De vraag is of dit ook leidt tot gewenste veranderingen in de voedselkeuze van de consument naar een gezonder en duurzamer eetpatroon.

Hoe is het eetpatroon van consumenten veranderd, waarop zijn de voedselkeuzes gebaseerd en kun je ze beïnvloeden zijn de centrale thema’s in het dossier veranderend eetpatroon. Dit document geeft een overzicht van consumentenonderzoeken, uitgevoerd op deze thema’s. Het dossier is bedoeld om als input te dienen en richting te geven aan het onderwijs op mbo- en hbo-niveau. Docenten kunnen de input gebruiken bij het opstellen van colleges en leerprogramma’s.

Het dossier veranderend eetpatroon is samengesteld door  Wageningen University & Research in samenwerking met het lerend netwerk Food.