Dossier

Biologische landbouw

Biologische landbouw wordt gezien als één van de meest duurzame vormen van (voedsel)productie. Biologisch heeft internationaal vier kernwaarden: gezondheid, ecologie, eerlijke handel & verantwoordelijkheid, en zorg voor het ecosysteem.

Biologische landbouw is volgens de definitie van de IFOAM:

"Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van de bodem, van ecosystemen en van mensen onderhoudt. Biologische landbouw vertrouwt op ecologische processen, biodiversiteit en kringlopen, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, in plaats van op hulpmiddelen (inputs) met schadelijke effecten.

Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap om te profiteren van het gedeelde milieu en bevordert eerlijke verhoudingen en een goede kwaliteit van leven voor alle betrokkenen."

Dit kennisdossier is in 2017 samengesteld op verzoek van het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' op initiatief van Bionext en AOC Terra voor het groene onderwijs. Het dossier wordt onderhouden door Groen Kennisnet in samenwerking met Bionext. Laatste update mei 2020.

Hier vind je informatie en een grote verzameling publicaties over de sectoren (bedrijfstakken) binnen de biologische landbouw en de thema’s die daar
van belang zijn. Leerlingen en studenten vinden hier materiaal voor opdrachten,
werkstukken en zelfstudie. Leraren vinden hier ondersteunend materiaal voor
lessen en opdrachten en een verzameling leermiddelen. Ondernemers en andere
geïnteresseerden vinden hier een schat aan informatie over de biologische
landbouw, en zij kunnen het dossier gebruiken voor gerichte kennisvragen.