Dossier

Beregening op maat

Dit dossier gaat over het optimaal inzetten van beregeningscapaciteit met behulp van sensortechnologie en adviesmodellen voor beregening. Boeren in Nederland voeren beregening van hun gewassen voornamelijk uit op basis van intuïtie, gevoel en boerenverstand. Het is de verwachting dat bodemvochtmetingen met een sensor in combinatie met beregeningsadvies water bespaart en effectiever benut.

Zuinig omgaan met water wordt steeds belangrijker. Er staat ons namelijk een wereldwijde watercrisis te wachten. Zelfs in Nederland begint dit in toenemende mate boeren te raken en de provincies Limburg en Brabant kampen nu al jaarlijks met de effecten van waterschaarste. In dit dossier stellen we kennis en praktijkervaringen rondom beregening op basis van sensoren en modellen beschikbaar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan