Digitaal leermateriaal

Groen Kennisnet faciliteert docenten en studenten bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennisbronnen en leermateriaal. Op deze pagina vind je een overzicht van vrij toegankelijk digitaal lesmateriaal zoals wiki's, dossiers en lesbrieven.

Het maken van uitlegvideo's is een handige vaardigheid bij online lesgeven. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Boemlauw Natuurkunde schiet te hulp!

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan